ΜΕΛΗ Ε.Τ.Ε.Π.


Κονδυλένια Δημητριάδου (kodimitr@bscc.duth.gr)

τηλ.: 25310-39489/74489
Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως μόνιμη υπάλληλος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. και στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ως συμβασιούχος υπάλληλος στη ΔΕΔΔΗΕ, στη ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ., στην Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής και ως ιδρυτικό μέλος στην εταιρία συμβούλων «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ». Έχει ασχοληθεί με πολυετή διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, στο φροντιστήριο «2001 Ορόσημο» και στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή του Νοσοκομείου Κομοτηνής. Επίσης, έχω απασχοληθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής και ιδιαίτερα στην οργάνωση, λειτουργία και ξενάγηση εκθεσιακών χώρων και στο Δικηγορικό γραφείο του κ. Γ.Κ. Καραγιαννίδη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα ενδιαφέροντά της σχετίζονται με τη Λαογραφία, την Ιστορία του Μικρασιατικού και Ποντιακού Ελληνισμού, την επιτόπια έρευνα αρχαιολογικών χώρων Θράκης και λοιπής Ελλάδας και την εκπόνηση  και δημοσίευση σχετικών συγγραμμάτων.