Πρακτική Άσκηση


Για την Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι τον φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το διάστημα που τους ενδιαφέρει, καθώς δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους φορείς υποδοχής, τη διαδικασία, τη χρηματοδότηση, τα έντυπα κ.λπ. θα βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Δ.Π.Θ. http://erasmus.duth.gr

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος: Αμαλία Αβραμίδου, Επίκ. Καθηγήτρια (aavrami@bscc.duth.gr)