Πρόγραμμα διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας


Με την ΥΑ Αριθμ. 23544/Ν1 (Φ.Ε.Κ. 595/22-02-2018) εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των μαθημάτων για τον 1ο κύκλο των αποφοίτων το 2018.
Με την ΥΑ Αριθμ. 194021/Ν1 (Φ.Ε.Κ. 5453/05-12-2018) εγκρίθηκε η ανανέωση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ..
Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα των μαθημάτων για τον 2ο και τον 3ο κύκλο των αποφοίτων.

 

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών