ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ


Το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Αυγούστου (μετά την παράταση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) θα ανακοινωθεί προσεχώς. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, ως εξεταστική περίοδος ορίζεται το διάστημα  από τη Δευτέρα 22-06-2020 έως τη Δευτέρα 31-08-2020. Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. αποφάσισε, ακόμη, ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως, με τρόπους που θα καταστούν γνωστοί το επόμενο διάστημα.

Πρόγραμμα Εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020