Σύλλογος Φοιτητών


Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος «Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος»

Ο Σύλλογος Φοιτητών «Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος» είναι ένα δραστήριο και ζωντανό όργανο του Τμήματος Γλώσσας Φιλογογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών. Ιδρύθηκε έπειτα από καταστατική Γενική Συνέλευση των φοιτητών στις 07-12-2000. Είναι το μόνο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών του Τμήματος, το οποίο έχει νομική υπόσταση και λειτουργεί με τη μορφή Σωματείου. Διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Ροδόπης, και ανήκει στην ΕΦΕΕ.

Μέλη του είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος από τη στιγμή που εγγράφονται σ’ αυτό κι έτσι αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής, παράστασης και έκφρασης γνώμης στο Σύλλογο.

Σκοποί του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και η οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, μέσω της συμμετοχής των εκπροσώπων του στα όργανα διοίκησης ΑΕΙ και άλλα μέσα.

Όργανα του συλλόγου φοιτητών είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε πρόθεσή του. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό του Συμβούλιο. Δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν έχουν όλοι οι φοιτητές. Συγκαλείται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του Συλλόγου. Επίσης συγκαλείται πάντοτε μια ημέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές και τότε έχει χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις φοιτητικές εκλογές γίνονται και οι εκλογές της επιτροπής έτους, η οποία αναλαμβάνει και την υποχρέωση της επίλυσης των προβλημάτων κάθε έτους που την εξέλεξε.

Έργο του Συλλόγου είναι η αναζήτηση των καλύτερων μέσων επίλυσης  των προβλημάτων του Τμήματός μας, η διοργάνωση εκδηλώσεων – ομιλιών ακαδημαϊκού, πολιτικού,  κοινωνικού και κυρίως άμεσα συνυφασμένου με την εδραίωση και την ανάπτυξη της Σχολής μας περιεχομένου. Καθώς επίσης και η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (εκδρομές, χοροί κ.λπ.).Ο Σύλλογος Φοιτητών διαθέτει δικό του χώρο που χρησιμοποιείται ως γραφείο και αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο της Σχολής.

Ο Σύλλογος Φοιτητών έχεις αναπτύξει έντονη δραστηριότητα

Α. διοργανώνοντας επιστημονικές εκδηλώσεις ή υποστηρίζοντας εκδηλώσεις του Τμήματος

Γνωριμία με τον γείτονα μέσα από τη λογοτεχνία: Η τουρκική λογοτεχνία στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η μετάφραση προς Παρευξείνιες γλώσσες με γλώσσα-πηγή την Ελληνική ως δείκτης γλωσσικής/πολιτισμικής εγγύτητας.

Η μετάφραση στην Ε.Ε και στον νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η ιστορική Θράκη υπό το πρίσμα των Εθνογλωσσολογικών μελετών.

Διοργάνωση: «Αρμένικης Εβδομάδας».

Νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.

Α΄ Επιστημονική Συνάντηση Φοιτητών

Β΄ Επιστημονική Συνάντηση Φοιτητών

Η γεωγραφία του Παρευξείνιου Χώρου

Πτυχίο, Επαγγελματικά Δικαιώματα & Προοπτικές

Στρατηγικές Προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο Σήμερα.

Διοργάνωση: “Χάρισε Ζωή” για τον μυελό των οστών

Β. υλοποιώντας σημαντικές εθελοντικές δράσεις:

– καθαριότητα πεζόδρομου.

-συλλογή πλαστικών πωμάτων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου

– συστηματική οργάνωση αιμοδοσίας