ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος «Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος»

Ο Σύλλογος Φοιτητών «Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος» είναι ένα δραστήριο και ζωντανό όργανο του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών. Ιδρύθηκε έπειτα από καταστατική Γενική Συνέλευση των φοιτητών στις 07-12-2000. Είναι το μόνο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών του Τμήματος, το οποίο έχει νομική υπόσταση και λειτουργεί με τη μορφή Σωματείου. Διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Ροδόπης, και ανήκει στην ΕΦΕΕ.

Μέλη του είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος από τη στιγμή που εγγράφονται σε αυτό και έτσι αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής, παράστασης και έκφρασης γνώμης στον Σύλλογο.

Σκοποί του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και η οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων τους και την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, μέσω της συμμετοχής των εκπροσώπων του στα όργανα διοίκησης Α.Ε.Ι. και άλλα μέσα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 (σελ. 50-51). Η επικοινωνία με τον Σύλλογο Φοιτητών πραγματοποιείται και μέσω του επίσημου λογαριασμού του στα social media.