Υπεύθυνοι προπτυχιακών σπουδών


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Υπεύθυνοι γλωσσών

  1. Βουλγαρική Χρ. Μάρκου, Επ. Καθηγήτρια
  2. Ρουμανική Μ. Δημάση, Καθηγήτρια
  3. Ρωσική Ελ. Χαρατσίδης, Επ. Καθηγητής
  4. Τουρκική Γ. Σαλακίδης, Αν. Καθηγητής

 

Υπεύθυνοι ετών

1ο: Χρ. Μάρκου

2ο: Ε. Θωμαδάκη

3ο: Π. Βαλσαμίδης 

4ο: Μ. Δημάση