ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/ΕΣ ΕΤΩΝ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Βουλγαρική γλώσσα και φιλολογία: Χρ. Μάρκου, Επ. Καθηγήτρια
Ρουμανική γλώσσα και φιλολογία: Μ. Δημάση, Καθηγήτρια
Ρωσική γλώσσα και φιλολογία: Στ. Αμοιρίδου, Επ. Καθηγήτρια
Τουρκική γλώσσα και φιλολογία: Γ. Σαλακίδης, Αν. Καθηγητής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΕΣ ΕΤΩΝ:

1ο έτος σπουδών: Στ. Αμοιρίδου, Επ. Καθηγήτρια
2ο έτος σπουδών: Χρ. Μάρκου, Αναπλ. Καθηγήτρια
3ο έτος σπουδών: Γ. Σαλακίδης, Αναπλ. Καθηγητής
4ο έτος σπουδών: Μ. Δημάση, Καθηγήτρια