Ώρες συνεργασίας με διδακτικό προσωπικό


ΜΕΛΗ ΔΕΠ  
Αμαλία Αβραμίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Πέμπτη 15.00-18.00
Ιάκωβος Ακτσόγλου

Επίκουρος Καθηγητής

Πέμπτη 12.00-14.00
Πασχάλης Βαλσαμίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Παρασκευή 10.00-12.00
Μαρία Δημάση

Καθηγήτρια

Πέμπτη 12.00-15.00

Παρασκευή 12.00-15.00

Ευαγγελία Θωμαδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τρίτη 16.30-17.30

Τετάρτη 12.00-14.00

Χριστίνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τρίτη 11.00 – 13.00
Ηλίας Πετρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δευτέρα 10:00-12:00
Γεώργιος Σαλακίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τρίτη  17.00-18.00

Πέμπτη 17.00-18.00

Ελευθέριος Χαρατσίδης Επίκουρος Καθηγητής Πέμπτη 12.00-14.00

Παρασκευή 12.00-14.00

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ  
Κερατσώ Γεωργιάδου Τετάρτη 12.00-14.00
Αγγελική Μουζακίτη Τετάρτη 12.00-15.00 Πέμπτη 12.00-15.00
 

ΜΕΛΗ ΕΕΠ

 
Βασιλική Μαυρίδου Τετάρτη 14:00-16:00
Βασιλική Ναζαρετιάν Παρασκευή 12.00-14.00
Αϊσέ Χασάν Τετάρτη 10.00-12.00
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
Βαλεντίνα Βάντσεβα Τρίτη 11.00 – 12.00
Τετάρτη 11.00 – 12.00
Gina Nimigean Τετάρτη 12.00 – 14.00
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ Π.Δ. 407/80  
Στεφανία Αμοιρίδου Παρασκευή 16:00-18:00
Ηλίας Ιωαννάκης Παρασκευή 13.00-15.00
Ioan Florin Muntean Δευτέρα 14.00-15.00

17.00-18.00

Βιολέτα Τζοντζόροβα- Ιωαννίδη Τρίτη  12.30-14.30

 

Οι συνεργαζόμενοι διδάκτορες θα δέχονται τις ώρες παροχής συμβουλευτικού έργου, όπως αναγράφονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι Καθηγητές άλλων Τμημάτων (κ. Γραμματίκας, κα. Μαχά) έχουν ώρες συνεργασίας στα Τμήματά τους. Αυτές ισχύουν και για τους φοιτητές του ΤΓΦΠΠΧ.