ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Δ.Π.Θ.”


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. στην αριθ. 12/29-8-2017 συνεδρίαση της Συνέλευσής του και έχοντας υπόψη την αριθ. 84/45/25.07.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. καθώς και τον κανονισμό υποτροφιών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μία (1) υποτροφία για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών στο πλαίσιο των υποτροφιών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» του Δ.Π.Θ.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΑΙΤΗΣΗ.pdf