ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ”


Το μάθημα “Θεωρία της Ορολογίας” του ΣΤ΄ εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/5/2018