ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙV”


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ IV ΤΟΥ 8ου ΕΞ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 17/5/2018.
ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΥΡΙΟ. ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΝΕΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ