ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ EMAIL.