ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ κας ΜΑΥΡΙΔΟΥ


Η εξέταση του μαθήματος Πρακτικές Ασκήσεις Τουρκικής Γλώσσας Ζ’ & Η’ εξαμήνων δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, γιατί συμπίπτει με την εξέταση του μαθήματος Τουρκικής Γλώσσας Ε’ εξαμήνου.
Η εξέταση του μαθήματος Πρακτικές Ασκήσεις μεταφέρεται για τη Δευτέρα 18 Ιουνίου (ώρα 9-12) στην Αίθουσα 3.