ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠ κας ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ


Την Τετάρτη 30 /5 ώρα 9.00 -12.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα αναπλήρωσης Ρωσική Γλώσσα Δ’ Εξαμήνου.
Την Τετάρτη 30 /5 ώρα 12.00 -15.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα αναπλήρωσης Ρωσική Γλώσσα ΣΤ’ Εξαμήνου.