ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ


Λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε διεθνές συνέδριο και λόγω των πρυτανικών εκλογών, το πρόγραμμα διδασκαλίας
τροποποιείται ως εξής μετά τις 18 Μαΐου:

για το μάθημα “Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα”
ΤΡΙΤΗ 22/5 1-2 ΜΜ – γραφείο διδάσκουσας
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 3-6 ΜΜ – αιθ. 231
ΠΕΜΠΤΗ 31/5 3-6 ΜΜ – αιθ. 231

για το μάθημα “Αττική Κεραμική”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5 9 ΠΜ – 12ΜΜ – αιθ. 231
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 6-9 ΜΜ – αιθ. 231

Α. Αβραμίδου