ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ κας ΝΑΖΑΡΕΤΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΔΙΠ


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της κας Ναζαρετιάν την Δευτέρα 21/5/2018 δε θα πραγματοποιηθούν.
Η αναπλήρωση του μαθήματος ΡΩΣΙΚΑ ΙV θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/5/2018 ώρα 9-12.
Η αναπλήρωση του μαθήματος ΡΩΣΙΚΑ VΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/5/2018 ώρα 9-12.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ