Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για το πρόγραμμα ERASMUS


Παρακαλούνται οι οκτώ πρώτοι φοιτητές/-ιες υποψήφιοι/-ιες για το πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές για το ακαδ. έτος 2018-2019 να επικοινωνήσουν μέχρι τις 25/5 με την συντονίστρια επίκ. καθ. Α. Αβραμίδου μέσω email (aavrami@bscc.duth.gr) και να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Οι επόμενοι πέντε φοιτητές/-τριες είναι επιλαχόντες (δηλ. αν κάποιος αποσύρει την υποψηφιότητά του, τη θέση παίρνει ο πρώτος επιλαχών) και σε περίπτωση δυνατότητας συμμετοχής τους, θα ενημερωθούν άμεσα.

Εκ μέρους της Επιτροπής Erasmus

Α. Αβραμίδου
Ακολουθούν 1 αρχεία:

1. ERASMUS ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf