ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Θέμα: Εξεταστέα Ύλη του μαθήματος “Μεθοδολογία διδασκαλίας ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας”
Μήνυμα:

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Μάθημα: Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Διδάσκουσα: Ιλόνα Μανελίδου
Τρόπος εξέτασης: γραπτώς

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:
Н.Л. Шибко, Общие Вопросы Методики Преподавания Русского Языка как Иностранного. «Златоуст» Санкт Петербург, 2014.
Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Ζ’ Εξαμήνου), Ε. Χαρατσίδης.
ΘΕΜΑΤΑ:
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΝΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ.
ΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΣΥΝΕNΤΕΥΞΕΙΣ)


Η συνέντευξη για την πρακτική άσκηση Erasmus+ του ακαδ. έτους 2018-2019 θα γίνει την Παρασκευή 15/6 στις 6μμ στο γραφείο της κας Αβραμίδου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι τότε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή/και να τα προσκομίσουν μαζί τους στη συνέντευξη.

Α. Αβραμίδου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ


Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2017-18_2.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018.