ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΣΥΝΕNΤΕΥΞΕΙΣ)


Η συνέντευξη για την πρακτική άσκηση Erasmus+ του ακαδ. έτους 2018-2019 θα γίνει την Παρασκευή 15/6 στις 6μμ στο γραφείο της κας Αβραμίδου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι τότε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή/και να τα προσκομίσουν μαζί τους στη συνέντευξη.

Α. Αβραμίδου