ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ


Θέμα: Εξεταστέα Ύλη του μαθήματος “Μεθοδολογία διδασκαλίας ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας”
Μήνυμα:

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Μάθημα: Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Διδάσκουσα: Ιλόνα Μανελίδου
Τρόπος εξέτασης: γραπτώς

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:
Н.Л. Шибко, Общие Вопросы Методики Преподавания Русского Языка как Иностранного. «Златоуст» Санкт Петербург, 2014.
Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Ζ’ Εξαμήνου), Ε. Χαρατσίδης.
ΘΕΜΑΤΑ:
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΝΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ.
ΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ