ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων  υποψηφίων για τον 1ο  Κύκλο  Σπουδών του επανιδρυθέντος (ΦΕΚ 1204 23-06-2018) Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. (https://bscc.duth.gr/) και στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (http://dddpms.bscc.duth.gr/). Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου. Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στον Κανονισμό του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος αναμένεται να δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ. και θα αναρτηθεί στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της ανακοίνωσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018.

 

Η Δ/ντρια του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση