ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 10-21/9/2018.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΕ COURIER ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

———————————————————–

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΦΠΠΧ – ΔΠΘ

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1

ΚΤΙΡΙΟ Β’

69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΥΠΟΨΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΗΛ. 25310-39420

————————————————————–