ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΦΠΠΧ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΟΣΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΟΙ/ΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ.