ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κας ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ


Όσοι φοιτητές/ριες επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους στο μάθημα Μεθοδολογία διδασκαλίας ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας, μπορούν να περάσουν στο γραφείο της διδάσκουσας σήμερα 20/9/2018 και ώρες: 12:00 – 17:00.