ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»


Οι λίστες των ονομάτων των υποψηφίων με τις ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. τη Δευτέρα 24/9/2018.