Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/9 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2018 ΜΕ ΑΔΑ_signed.pdf