ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 2018-2019


  1. Πέμπτη 27/9/2018: 14.00 έως 21.00

Για όσων τα επώνυμα αρχίζουν από: Α-Β-Γ-Δ

2.α. Παρασκευή 28/9/2018: 8.30΄ έως 15.00

Για όσων τα επώνυμα αρχίζουν από: Ε-Ζ-Η-Θ-Κ-Λ

2.β. Παρασκευή 28/9/2018: 16.00-21.00

Για όσων τα επώνυμα αρχίζουν από: Μ-Ν-Ο

3.α. Σάββατο 29/9/2018: 8.30΄ έως 15.00

Για όσων τα επώνυμα αρχίζουν από: Π-Ρ-Σ

3.β. Σάββατο 29/9/2018: 16.00-21.00

Για όσων τα επώνυμα αρχίζουν από: Τ-Φ-Χ

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνέντευξη μέσω Skype, να αποστείλουν σχετικό αίτημα μέχρι την Τετάρτη 26-09-2018 στις 14.00 στο dddpmsph@gmail.com προκειμένου, στη συνέχεια, να γίνουν ακριβείς οι ώρες των συνεντεύξεων.