ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΚΑΣ


εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΚΑΣ.pdf