Αναπληρώσεις Μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας»


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» ότι οι διαλέξεις στις 30/10/2018 και στις 06/11/2018 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Να σημειωθεί πως οι αναπληρώσεις για τις αναφερόμενες διαλέξεις θα λάβουν χώρα, αντίστοιχα, στις 13/11/2018 και στις 20/11/2018 και ώρες 09.00-14.00 στην Αίθουσα 2.

Ο διδάσκων

Δρ. Ιωάννης Π. Τζιβάρας