Αναπλήρωση Μαθήματος κας Σουζάνα Γκιουρτζίδη


Αύριο 27 Νοεμβρίου 09:00-12:00 στην Αιθ. 231 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική γλώσσα Ε’ (Τμήμα Α’: Γκιουρτζίδη Σουζάνα).

Η Διδάσκουσα, Σουζάνα Γκιουρτζίδη.