28.2.2019 – Ανακοίνωση για το μάθημα Ρωσική Γλώσσα ΣΤ’


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 01.03.2019 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί η ώρα 09:00 – 12:00 πμ, στην αίθουσα 231 αντί 12:00 – 15:00 μμ. Την ίδια μέρα και κατά τις ώρες 15:00 – 18:00 μμ θα πραγματοποιηθεί και αναπλήρωση μαθήματος στην αίθουσα 230.

Η Διδάσκουσα

Σουζάνα Γκιουρτζίδη

Π.Δ. 407/80