27.3.2019 – Ανακοίνωση του μαθήματος “Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων”


Την Δευτέρα 1/4/2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων” στην αίθουσα 202 και ώρα 15:00-18:00.

Η διδάσκουσα ,

Ελένη Κουτσουράκη