15.5.2019 – Αναπληρώσεις μαθημάτων κας Σουζάνας Γκιουρτζίδη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Β’ εξάμηνο (Τμήμα Γκιουρτζίδη Σ.):

Τετάρτη, 15 Μαΐου, 15:00-18:00, αίθ. 1.

Τετάρτη, 22 Μαΐου, 15:00-18:00, αίθ. 1.

 

ΣΤ’ εξάμηνο (Τμήμα Γκιουρτζίδη Σ.):

Πέμπτη, 16 Μαΐου, 15:00-18:00, αίθ. 230.

Πέμπτη, 23 Μαΐου, 15:00-18:00, αίθ. 230.

 

Η Διδάσκουσα,

Σουζάνα Γκιουρτζίδη.

3.5.2019 – Ανακοίνωση του μαθήματος “Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου -Διεθνής προστασία μειονοτήτων”


Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου –Διεθνής προστασία μειονοτήτων: αίθουσες αναπληρώσεων

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου τη Δευτέρα 6/5 και την Τρίτη 7/5 θα γίνουν στην αίθουσα 202.

Η αναπλήρωση του μαθήματος Διεθνής προστασία μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο την Τρίτη 7/5 θα γίνει στην αίθουσα 232.