3.5.2019 – Ανακοίνωση του μαθήματος “Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου -Διεθνής προστασία μειονοτήτων”


Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου –Διεθνής προστασία μειονοτήτων: αίθουσες αναπληρώσεων

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου τη Δευτέρα 6/5 και την Τρίτη 7/5 θα γίνουν στην αίθουσα 202.

Η αναπλήρωση του μαθήματος Διεθνής προστασία μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο την Τρίτη 7/5 θα γίνει στην αίθουσα 232.