6.5.2019 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Ρωσική γλώσσα 6” (Τμήμα Γκιουρτζίδη)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα “Ρωσική γλώσσα 6” (Τμήμα Γκιουρτζίδη) αντί για σήμερα 6 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 Μαΐου, η ώρα 09:00, στην αίθ.232.
Η Διδάσκουσα,
Σουζάνα Γκιουρτζίδη.