Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2020-21


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 

https://scholarships.onassis.org/Scholarships/GrElApp2020.nsf/ApplicationAB?OpenForm

https://scholarships.onassis.org/Scholarships/GrElApp2020.nsf/ApplicationGR?OpenForm