13/4/2020 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020 και στο πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2020 να δουν προσεκτικά τα δύο συνημμένα έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές ρυθμίσεις των μετακινήσεών τους και τις ακαδημαϊκές διευθετήσεις του προγράμματος, όπως τις εισηγήθηκε η Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του Προγράμματος, καθ. Κα Μ. Γρηγορίου και έγιναν δεκτές από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ.

Επίσης, λόγω της παρούσας κατάστασης, η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές 2020-2021 και Διεθνής Κινητικότητα 2020-2021 (Μαριούπολη) παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2020.

Η Επιτροπή Erasmus+

Απόφαση Συγκλήτου 3_19-3-2020 ανωτέρα βία_κινητικότητες Erasmus-1

Εισήγηση_Erasmus-Covid-19_οικονομική και ακαδημαϊκή διαχείριση κινητικότητας φοιτητών τελικό