28/4/2020 Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου” και “Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο”


«Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Δ’ και Η΄ Εξαμήνου ότι τα μαθήματα ‘Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου’ και ‘Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο’ θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες οι φοιτητές μπορούν να βρουν στο e- class των μαθημάτων αυτών. Οι φοιτητές πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο e- class των μαθημάτων αυτών.»