Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής στις 22-05-2020


Καλείστε να παραστείτε στην δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής στις 22-05-2020 και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στο κτίριο Διοίκησης του ΔΠ.Θ. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση  μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τα Καινοτόμα Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής στις 25-05-2020


Παρακαλείσθε να παραστείτε στην δημόσια υποστήριξη της επί Διδακτορία Διατριβής με θέμα «Η λατρεία στη Σινώπη. Αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες.  Από την ίδρυση της αποικίας ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση», η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη.

18/5/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ            Κομοτηνή 18 Μαΐου 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

 

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά ΣΙΤΙΣΗΣ, να τα αποστείλουν  ηλεκτρονικά στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε κάθε πόλη για την υποβολή τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας.

 

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

11/05/2020 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2020


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κ.Ε.Γ., λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε,  αποφάσισε τη μετάθεση των εξετάσεων του Μαΐου 2020 για το φθινόπωρο του 2020, έχοντας ως προτεραιότητά την υγεία και την ασφάλεια των υποψηφίων, των εμπλεκομένων στις εξετάσεις και του προσωπικού του.

Σχετικά με τις εγγραφές:

–Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει εξέταστρα, η αίτηση τους θα μεταφερθεί αυτόματα για τη νέα εξεταστική που θα οριστεί σε αντικατάσταση αυτής που αναβλήθηκε.
–Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση, αλλά δεν έχουν καταβάλει εξέταστρα, μπορούν να περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών για τη νέα εξεταστική.
–Όσοι/Όσες δεν έχουν υποβάλει αίτηση, θα περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών. Η νέα περίοδος εγγραφών καθώς και η νέα εξεταστική, θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της πιστοποίησης.

Για τις νέες ημερομηνίες των εξετάσεων, όσοι/ες ενδιαφέρονται θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής θα ενημερωθούν και στο προσωπικό τους E-mail.
Επικοινωνία: mdimasi@bscc.duth.gr
Πληροφορίες: http://www.greeklanguage.gr

 

 

Απώλεια ανακοινώσεων


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σημαντικού τεχνικού προβλήματος όλες οι αναρτημένες από την Αν. Γραμματέα ανακοινώσεις (μέχρι και τις 10-04-2020) δεν βρίσκονται πλέον στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία