5/5/2020 Δηλώσεις μαθημάτων


Για τους φοιτητές/τριες που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις των μαθημάτων τους με δική τους ευθύνη ή προέκυψαν προβλήματα κατά την υποβολή τους θα ανοίξει το σύστημα μόνο για αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2020.

Υποσημείωση: Το Τμήμα προβαίνει στην ενέργεια αυτή λόγω της έκτακτης διαμορφωμένης κατάστασης. Η πάγια απόφαση της Συνέλευσης περί μη αποδοχής εκπρόθεσμων δηλώσεων βρίσκεται και θα βρίσκεται σε ισχύ.