Απώλεια ανακοινώσεων


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σημαντικού τεχνικού προβλήματος όλες οι αναρτημένες από την Αν. Γραμματέα ανακοινώσεις (μέχρι και τις 10-04-2020) δεν βρίσκονται πλέον στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία