11/05/2020 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2020


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κ.Ε.Γ., λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε,  αποφάσισε τη μετάθεση των εξετάσεων του Μαΐου 2020 για το φθινόπωρο του 2020, έχοντας ως προτεραιότητά την υγεία και την ασφάλεια των υποψηφίων, των εμπλεκομένων στις εξετάσεις και του προσωπικού του.

Σχετικά με τις εγγραφές:

–Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν καταβάλει εξέταστρα, η αίτηση τους θα μεταφερθεί αυτόματα για τη νέα εξεταστική που θα οριστεί σε αντικατάσταση αυτής που αναβλήθηκε.
–Όσοι/Όσες έχουν υποβάλει αίτηση, αλλά δεν έχουν καταβάλει εξέταστρα, μπορούν να περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών για τη νέα εξεταστική.
–Όσοι/Όσες δεν έχουν υποβάλει αίτηση, θα περιμένουν τη νέα περίοδο εγγραφών. Η νέα περίοδος εγγραφών καθώς και η νέα εξεταστική, θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της πιστοποίησης.

Για τις νέες ημερομηνίες των εξετάσεων, όσοι/ες ενδιαφέρονται θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής θα ενημερωθούν και στο προσωπικό τους E-mail.
Επικοινωνία: mdimasi@bscc.duth.gr
Πληροφορίες: http://www.greeklanguage.gr