18/5/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ            Κομοτηνή 18 Μαΐου 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

 

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά ΣΙΤΙΣΗΣ, να τα αποστείλουν  ηλεκτρονικά στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε κάθε πόλη για την υποβολή τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας.

 

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων