Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής στις 22-05-2020


Καλείστε να παραστείτε στην δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής στις 22-05-2020 και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στο κτίριο Διοίκησης του ΔΠ.Θ. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση  μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τα Καινοτόμα Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».