Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής στις 25-05-2020


Παρακαλείσθε να παραστείτε στην δημόσια υποστήριξη της επί Διδακτορία Διατριβής με θέμα «Η λατρεία στη Σινώπη. Αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες.  Από την ίδρυση της αποικίας ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση», η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη.