4/6/2020 Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Στ. Θεολόγου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα Διδασκαλία της Γλώσσας με έμφαση τον Παρευξείνιο Χώρο, Διδασκαλία της Λογοτεχνίας με έμφαση τον Παρευξείνιο Χώρο και Διδακτική της Γλώσσας και επιθυμούν να εξεταστούν κατα την τρέχουσα εξεταστική περίοδο να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (όνομα@bscc.duth.gr).