4/6/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α) Διόνυσος και Ορφέας, β) Μυθολογίες Διονύσου και Ορφέα στη Θράκη, γ) Μυθολογίες με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο


Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα α) Διόνυσος και Ορφέας, β) Μυθολογίες Διονύσου και Ορφέα στη Θράκη, γ) Μυθολογίες με έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο παρακαλούνται να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στα ομώνυμα eclass των μαθημάτων που έχει ανοίξει η επικ. καθ. Α. Αβραμίδου.
 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, καθώς θα διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω του eclass. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας θα επικοινωνήσει η διδάσκουσα με τους φοιτητές/τριες σχετικά με την ημερομηνία και τον ακριβή τρόπο εξέτασης.