4/6/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κ. ΑΡΩΝΗ


Τα μαθήματα «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο», «Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου», καθως τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας», «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του χειμερινού εξαμήνου θα εξεταστούν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας OPEN eclass.
Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο», «Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου», καθως και οι φοιτητές/τριες επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του κάθε μαθήματος.
Ειδικά για τα μαθήματα «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον παρευξείνιο χώρο», «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», οι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει, επίσης, να εγγραφούν, αναλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους και στην αντίστοιχη ομάδα του μαθήματος (Ομάδα Α- Λ και Ομάδα Μ-Ω)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς ΣΠΟΥΔΩΝ
Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα «Διπλωματική Ιστορία», Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο», «Η Ρωσία Σήμερα», «Σύγχρονοι, Πολιτικοί, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί στον Παρευξείνιο Χώρο», «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική των Χωρών του Εύξεινου Πόντου», «Οι Παρευξείνιες Χώρες στην Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση», «Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες», «Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση», «Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική στον Παρευξείνιο Χώρο» παρακαλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους (Ον/μο, Αριθμό Μητρώου, εξάμηνο φοίτησης, email ΚΑΙ μάθημα) στη Γραμματεία μέσω email: anaoumid@admin.duth.gr μέχρι τις 10/06/2020. Η υπεύθυνη της εξέτασης θα επικοινωνήσει με τους φοιτητές/τριες σχετικά με την ημερομηνία και τον τρόπο εξέτασης.