4/6/2020 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ


Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020 των παρακάτω μαθημάτων είναι η εξής:

1. Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθοδόξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο

Πασχάλης Βαλσαμίδης, Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 29-36, 38-46, 50-57, 142-149, 157-159, 160-163, 166, 171-176, 186-189, 213-246, 459-464, 506-510.

2. Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθοδόξων της Ανατολικής Θράκης

α. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Ο Ελληνισμός της Αδριανούπολης από τα τέλει του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Κανονισμοί-καταστατικά-λογοδοσίες-επίσημα έγγραφα, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 25-29, 33-57, 64-67, 71-81, 89-114, 133-135, 195-201, 214-220, 434-439.

β. Κλεονίκη Δρούγκα, Η ελληνική παιδεία στην Ανατολική Θράκη κατά την οθωμανοκρατία (1352-1922), Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 79-96, 159-165, 205-208, 269-278, 304-315, 331-338.

3. Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

α. Διονύσιος Βαλαής, Εκκλησιαστική Ιστορία. Ζητήματα της β΄ Χιλιετίας, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 220-224, 227-290.

β. Το σώμα των σημειώσεων: Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

4. Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου

α. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Κωνσταντινοπολίτικα Ανάλεκτα, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 25-37, 48-50, 52-55, 62-64, 70-74, 81-83, 86-89, 92, 146-147.

β. Το σώμα των σημειώσεων: Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου.

Όσοι από τα παλαιότερα εξάμηνα οφείλουν τα μαθήματα θα εξετασθούν με την τρέχουσα ύλη.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 

1. Κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο

α. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και Μακεδονία κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 29-36, 38-46, 50-57, 142-149, 186-189, 213-222, 459-464, 506-510.

β. Το σώμα των σημειώσεων: Κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο.

2. Κοινοτική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική ζωή των Ελλήνων στη σύγχρονη Τουρκία (μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης)

α. Πασχάλης Βαλσαμίδης, Κωνσταντινοπολίτικα Ανάλεκτα, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 25-37, 48-50, 52-55, 62-64, 70-74, 81-83, 86-89, 92, 146-147.

β. Το σώμα των σημειώσεων: Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου.

3. Ιστορία των πόλεων της Θράκης κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο

Ιωάννης Μπακιρτζής, Στοιχεία για την ιστορία της κωμόπολης της Γενισέας και της επαρχίας της (kaza) κατά την Οθωμανική περίοδο-Από την ίδρυσή της, το τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού, Ξάνθη 2010, σελ. 11-194.

Π. Βαλσαμίδης