Μαθήματα του παλιού προγράμματος σπουδών


Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα του παλιού προγράμματος σπουδών που δεν υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών να τα δηλώσουν στη Γραμματεία έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.