Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Στέλλας Θεολόγου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει και επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα Διδασκαλία της Γλώσσας με έμφαση στον Παρευξείνιο χώρο, Διδασκαλία της Λογοτεχνίας με έμφαση στον Παρευξείνιο χώρο και Διδακτική της Γλώσσας, παρακαλούνται να προβούν σε εγγραφή στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα e-class έως 26/06/2020 το αργότερο.
Η διδάσκουσα
Θεολόγου Στέλλα